SUGAR File

? Cách mở file .SUGAR? Những phần mềm mở file .SUGAR và sửa file lỗi. Convert Binary SUGAR file sang định dạng khác.

.SUGAR File Extension

   
File name SUGAR File
File Type Espresso Plug-in
Nhà phát triển MacRabbit
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SUGAR là file gì?

SUGAR là Plugin Files - Espresso Plug-in, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MacRabbit.

Plug-in tập tin được sử dụng bởi Espresso, một trình soạn thảo web cho Mac; thêm chức năng mới cho phần mềm, chẳng hạn như hỗ trợ cho các ngôn ngữ khác, tính năng tự động hoàn thành, hoặc làm nổi bật cú pháp; có thể được tạo bởi người dùng Espresso bằng cách làm theo các hướng dẫn trên trang web SugarBasics MacRabbit.

What is a SUGAR file?

Plug-in file used by Espresso, a Web editor for Mac; adds new functionality to the software, such as support for additional languages, auto-completion, or syntax highlighting; can be developed by Espresso users by following the SugarBasics instructions on the MacRabbit website.

Cách mở .SUGAR file

Để mở file .SUGAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SUGAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SUGAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SUGAR do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SUGAR

File .SUGAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *