SV File

? Cách mở file .SV? Những phần mềm mở file .SV và sửa file lỗi. Convert Text SV file sang định dạng khác.

.SV File Extension

   
File name SV File
File Type SystemVerilog Source Code File
Nhà phát triển IEEE
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (7 Bình chọn)

File .SV là file gì?

SV là Developer Files - SystemVerilog Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi IEEE.

Một tập tin SV là một tập tin mã nguồn viết bằng ngôn ngữ SystemVerilog, mà là một superset của ngôn ngữ Verilog sử dụng để xác định mô hình của hệ thống điện tử. Nó chứa mã nguồn SystemVerilog.

What is a SV file?

An SV file is a source code file written in the SystemVerilog language, which is a superset of the Verilog language used for specifying models of electronic systems. It contains SystemVerilog source code.

Cách mở .SV file

Để mở file .SV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SV do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Sigasi Studio
  • Sigasi Studio
  • Mentor Graphics ModelSim
  • ModelSim SE
  • WinDS PRO Apps
  • WinDS PRO Apps

Chuyển đổi file .SV

File .SV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *