SV$ File

? Cách mở file .SV$? Những phần mềm mở file .SV$ và sửa file lỗi. Convert Binary SV$ file sang định dạng khác.

.SV$ File Extension

   
File name SV$ File
File Type AutoCAD Automated Backup File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (9 Bình chọn)

File .SV$ là file gì?

SV$ là Backup Files - AutoCAD Automated Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi AutoCAD 2D và phần mềm thiết kế 3D; lưu trữ một bản sao lưu của thiết kế làm việc hiện tại (file .DWG) và được tạo ra tự động bởi phần mềm; tự động xóa khi các phần mềm đóng thành công xuống.

What is a SV$ file?

Backup file created by AutoCAD 2D and 3D design software; stores a backup of the current working design (.DWG file) and is created automatically by the software; automatically deleted when the software successfully shuts down.

Cách mở .SV$ file

Để mở file .SV$ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SV$ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SV$

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SV$ do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD 2020

Chuyển đổi file .SV$

File .SV$ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *