SV2I File

? Cách mở file .SV2I? Những phần mềm mở file .SV2I và sửa file lỗi. Convert Binary SV2I file sang định dạng khác.

.SV2I File Extension

   
File name SV2I File
File Type Symantec System Index File
Nhà phát triển Symantec
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .SV2I là file gì?

SV2I là Backup Files - Symantec System Index File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Symantec.

file index hệ thống được tạo ra bởi Backup Exec System Recovery, một chương trình sử dụng để sao lưu và phục hồi máy tính Windows trong môi trường doanh nghiệp nhỏ; chứa một chỉ số của hệ thống thông tin tại thời điểm sao lưu; cung cấp thông tin tra cứu nhanh chóng làm giảm thời gian cần thiết để khôi phục lại bản sao lưu.

What is a SV2I file?

System index file created by Backup Exec System Recovery, a program used to backup and recover Windows computers in small business environments; contains an index of system information at the time of the backup; provides fast lookup information that reduces the time required to restore backups.

Cách mở .SV2I file

Để mở file .SV2I click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SV2I bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SV2I

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SV2I do người dùng đóng góp.

  • VMware vCenter Converter
  • Symantec Backup Exec 15
  • Symantec Backup Exec 15
  • Media Player Classic
  • VMware Workstation

Chuyển đổi file .SV2I

File .SV2I có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *