SV4 File

? Cách mở file .SV4? Những phần mềm mở file .SV4 và sửa file lỗi. Convert Binary SV4 file sang định dạng khác.

.SV4 File Extension

   
File name SV4 File
File Type RollerCoaster Tycoon Saved Game
Nhà phát triển Chris Sawyer Productions
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .SV4 là file gì?

SV4 là Game Files - RollerCoaster Tycoon Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Chris Sawyer Productions.

Lưu tập tin được sử dụng bởi RollerCoaster Tycoon, một trò chơi sáng tạo roller coaster cho phép người dùng quản lý khu vui chơi; chứa lưu tiến bộ trò chơi, trong đó bao gồm các khu tùy chỉnh và chủ đề từ các địa điểm khác nhau và khoảng thời gian trên khắp thế giới.

What is a SV4 file?

Save file used by RollerCoaster Tycoon, a roller coaster creation game that allows users to manage amusement parks; contains saved game progress, which includes custom parks and themes from different locations and time periods across the world.

Cách mở .SV4 file

Để mở file .SV4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SV4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SV4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SV4 do người dùng đóng góp.

  • Chris Sawyer RollerCoaster Tycoon

Chuyển đổi file .SV4

File .SV4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *