SVI File

? Cách mở file .SVI? Những phần mềm mở file .SVI và sửa file lỗi. Convert Binary SVI file sang định dạng khác.

.SVI File Extension

   
File name SVI File
File Type Samsung Video File
Nhà phát triển Samsung
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .SVI là file gì?

SVI là Video Files - Samsung Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Samsung.

Định dạng video được sử dụng bởi Samsung chơi video cầm tay như YP-T9, YP-T10, và YP-P2; có thể được chuyển đổi từ các định dạng khác sử dụng Samsung Media Studio; tương tự như một tập tin .AVI, nhưng đóng vai trò như một container đặc biệt cho MPEG-4 dữ liệu video.

What is a SVI file?

Video format used by Samsung portable video players such as the YP-T9, YP-T10, and YP-P2; can be converted from other formats using Samsung Media Studio; similar to an .AVI file, but serves as a container specifically for MPEG-4 video data.

Cách mở .SVI file

Để mở file .SVI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SVI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SVI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SVI do người dùng đóng góp.

  • TOK Player
  • GOMPLAYER
  • GOMPLAYER
  • GOM Player
  • ChocoPlayer
  • SmartVision/TV
  • SmartVision/TV

Chuyển đổi file .SVI

File .SVI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *