SVM File

? Cách mở file .SVM? Những phần mềm mở file .SVM và sửa file lỗi. Convert N/A SVM file sang định dạng khác.

.SVM File Extension

   
File name SVM File
File Type StarView Metafile
Nhà phát triển StarDivision
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .SVM là file gì?

SVM là Raster Image Files - StarView Metafile, dưới định dạng N/A được phát triển bởi StarDivision.

Nộp được sử dụng bởi OpenOffice và LibreOffice, đó là bộ sản phẩm văn phòng; cửa hàng vector và raster đồ họa khi chèn hoặc sao chép hình ảnh giữa các chương trình khác nhau của dãy tương ứng; tương tự sang định dạng Windows Metafile được sử dụng bởi các tập tin .WMF.

What is a SVM file?

File used by OpenOffice and LibreOffice, which are office productivity suites; stores vector and raster graphics when inserting or copying images between the different programs of the respective suites; similar to the Windows Metafile format used by the .WMF file.

Cách mở .SVM file

Để mở file .SVM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SVM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SVM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SVM do người dùng đóng góp.

  • LibreOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • SoftPlan Architectural Design Software
  • reView3D
  • Vokator
  • Vokator

Chuyển đổi file .SVM

File .SVM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *