SXCU File

? Cách mở file .SXCU? Những phần mềm mở file .SXCU và sửa file lỗi. Convert Text SXCU file sang định dạng khác.

.SXCU File Extension

   
File name SXCU File
File Type ShareX Custom Uploader
Nhà phát triển ShareX
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .SXCU là file gì?

SXCU là Settings Files - ShareX Custom Uploader, dưới định dạng Text được phát triển bởi ShareX.

tập tin một SXCU là một tập tin cấu hình được tạo ra bởi ShareX, ảnh chụp màn hình, chia sẻ tập tin, và công cụ năng suất. Nó lưu trữ thông tin cấu hình về một người tải lên tùy chỉnh ShareX, trong đó bao gồm các loại địa điểm mà người dùng sẽ tải lên tập tin. file SXCU được lưu trữ ở định dạng JSON.

What is a SXCU file?

An SXCU file is a configuration file created by ShareX, a screen capture, file sharing, and productivity tool. It stores configuration information about a ShareX custom uploader, which includes the destination type to which the user will upload files. SXCU files are stored in JSON format.

Cách mở .SXCU file

Để mở file .SXCU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SXCU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SXCU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SXCU do người dùng đóng góp.

  • ShareX

Chuyển đổi file .SXCU

File .SXCU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *