SY3 File

? Cách mở file .SY3? Những phần mềm mở file .SY3 và sửa file lỗi. Convert Binary SY3 file sang định dạng khác.

.SY3 File Extension

   
File name SY3 File
File Type Harvard Graphics Symbol File
Nhà phát triển Harvard Graphics
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .SY3 là file gì?

SY3 là Data Files - Harvard Graphics Symbol File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Harvard Graphics.

Symbol tập tin được sử dụng bởi phần mềm trình bày Harvard Graphics; chứa một bộ sưu tập các biểu tượng có thể được chèn vào văn bản trình bày; sử dụng để hiển thị bất thường hoặc tùy chỉnh những biểu tượng inline với văn bản trình bày.

What is a SY3 file?

Symbol file used by Harvard Graphics presentation software; contains a collection of symbols that can be inserted into presentation text; used for displaying unusual or custom symbols inline with presentation text.

Cách mở .SY3 file

Để mở file .SY3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SY3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SY3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SY3 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SY3

File .SY3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *