SY_ File

? Cách mở file .SY_? Những phần mềm mở file .SY_ và sửa file lỗi. Convert Binary SY_ file sang định dạng khác.

.SY_ File Extension

   
File name SY_ File
File Type Compressed SYS File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .SY_ là file gì?

SY_ là Compressed Files - Compressed SYS File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Sys file nén đôi khi được sử dụng bởi các trình cài đặt ứng dụng để giảm kích thước của tập tin cài đặt; tương tự như một tập tin .EX_ hoặc .DL_ và có thể được mở rộng trở lại vào một tập tin SYS bằng cách sử dụng Microsoft Mở rộng tiện ích dòng lệnh với cú pháp sau:

What is a SY_ file?

Compressed .SYS file sometimes used by application installers to reduce the size of installation files; similar to a .EX_ or .DL_ file and can be expanded back to a SYS file using the Microsoft Expand command line utility with the following syntax:

Cách mở .SY_ file

Để mở file .SY_ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SY_ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SY_

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SY_ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Expand
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • Timetable
  • Timetable

Chuyển đổi file .SY_

File .SY_ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *