SYH File

? Cách mở file .SYH? Những phần mềm mở file .SYH và sửa file lỗi. Convert N/A SYH file sang định dạng khác.

.SYH File Extension

   
File name SYH File
File Type Synchomatic Instrument
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .SYH là file gì?

SYH là Audio Files - Synchomatic Instrument, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Định dạng công cụ phần mềm được sử dụng bởi Synchomatic, một bộ tổng hợp phần mềm với một động cơ tổng hợp 32-bit dựa trên một thuật toán tùy chỉnh; hỗ trợ tám dạng sóng, một bộ dao động, một LFO, một máy phát điện phong bì, và một bộ lọc có thể lập trình.

What is a SYH file?

Software instrument format used by Synchomatic, a software synthesizer with a 32-bit synthesis engine based on a custom algorithm; supports eight waveforms, one oscillator, one LFO, one envelope generator, and a programmable filter.

Cách mở .SYH file

Để mở file .SYH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SYH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SYH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SYH do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SYH

File .SYH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *