SYLK File

? Cách mở file .SYLK? Những phần mềm mở file .SYLK và sửa file lỗi. Convert Text SYLK file sang định dạng khác.

.SYLK File Extension

   
File name SYLK File
File Type Microsoft Symbolic Link File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SYLK là file gì?

SYLK là Data Files - Microsoft Symbolic Link File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

tập tin liên kết tượng trưng tạo ra bởi chương trình bảng tính của Microsoft; cửa hàng dòng văn bản đó ghi rõ hàng di động, cột, định dạng và nội dung khác từ bảng tính; sử dụng để chuyển dữ liệu giữa các ứng dụng bảng tính và cơ sở dữ liệu khác.

What is a SYLK file?

Symbolic link file created by Microsoft spreadsheet programs; stores lines of text that specify the cell row, column, formatting, and other content from the spreadsheet; used for transferring data between spreadsheet applications and other databases.

Cách mở .SYLK file

Để mở file .SYLK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SYLK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SYLK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SYLK do người dùng đóng góp.

  • Mariner Calc XLS Spreadsheet
  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Excel 2019
  • Corel WordPerfect X9

Chuyển đổi file .SYLK

File .SYLK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *