SYM File

? Cách mở file .SYM? Những phần mềm mở file .SYM và sửa file lỗi. Convert N/A SYM file sang định dạng khác.

.SYM File Extension

   
File name SYM File
File Type 1Symbols File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .SYM là file gì?

SYM là Developer Files - 1Symbols File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin cho nhà phát triển sử dụng bởi các ứng dụng phát triển phần mềm; lưu thông tin không cần thiết cho chương trình thực tế nhị phân các file thực thi, nhưng thay vì chứa những biểu tượng có thể được sử dụng để thu thập thông tin chương trình trong khi gỡ lỗi; có thể bao gồm chức năng và tên biến và thông tin gỡ lỗi hữu ích khác.

What is a SYM file?

Developer file used by software development applications; saves non-essential information for the actual program binary executable files, but instead contains symbols that can be used for gathering program information while debugging; can include function and variable names and other useful debugging information.

Cách mở .SYM file

Để mở file .SYM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SYM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SYM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SYM do người dùng đóng góp.

  • Stuffit Expander
  • DeltaCad
  • DeltaCad
  • progeCAD Professional
  • CADSTAR
  • Flash Movie Player
  • Flash Movie Player

Chuyển đổi file .SYM

File .SYM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *