SYN File

? Cách mở file .SYN? Những phần mềm mở file .SYN và sửa file lỗi. Convert Binary SYN file sang định dạng khác.

.SYN File Extension

   
File name SYN File
File Type 1SimSynth Document
Nhà phát triển David Billen
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (8 Bình chọn)

File .SYN là file gì?

SYN là Audio Files - 1SimSynth Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi David Billen.

tài liệu âm thanh được tạo ra bởi SimSynth, một ứng dụng tổng hợp phần mềm; chứa cài đặt trước cho một mẫu âm thanh, bao gồm các thiết lập dao động, phong bì, bộ lọc và các hiệu ứng; sử dụng để tạo mẫu và lặp cho đồng thau, dây, hoặc các công cụ khác.

What is a SYN file?

Audio document created by SimSynth, a software synthesizer application; contains presets for an audio sample, including oscillator settings, envelopes, filters, and effects; used for creating samples and loops for brass, strings, or other instruments.

Cách mở .SYN file

Để mở file .SYN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SYN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SYN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SYN do người dùng đóng góp.

  • Image-Line FL Studio
  • SimSynth
  • SimSynth
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Synchro
  • Synchro

Chuyển đổi file .SYN

File .SYN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *