SYNW-PROJ File

? Cách mở file .SYNW-PROJ? Những phần mềm mở file .SYNW-PROJ và sửa file lỗi. Convert N/A SYNW-PROJ file sang định dạng khác.

.SYNW-PROJ File Extension

   
File name SYNW-PROJ File
File Type SynWrite Project
Nhà phát triển UVViewSoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .SYNW-PROJ là file gì?

SYNW-PROJ là Settings Files - SynWrite Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi UVViewSoft.

tập tin Một SYNW-Proj là tệp dự án được sử dụng bởi SynWrite, một văn bản và nguồn biên tập mã miễn phí. Nó chứa một danh sách các tập tin và thư mục được nhóm lại thành một cấu trúc dự án / cây. Dự án không chứa các tập tin thực tế trong cơ cấu dự án.

What is a SYNW-PROJ file?

A SYNW-PROJ file is a project file used by SynWrite, a free text and source code editor. It contains a list of files and folders grouped into a project structure/tree. The project does not contain the actual files in the project structure.

Cách mở .SYNW-PROJ file

Để mở file .SYNW-PROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SYNW-PROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SYNW-PROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SYNW-PROJ do người dùng đóng góp.

  • UVViewSoft SynWrite

Chuyển đổi file .SYNW-PROJ

File .SYNW-PROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *