SYS File

? Cách mở file .SYS? Những phần mềm mở file .SYS và sửa file lỗi. Convert Text and Binary SYS file sang định dạng khác.

.SYS File Extension

   
File name SYS File
File Type 1Windows System File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (760 Bình chọn)

File .SYS là file gì?

SYS là System Files - 1Windows System File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một SYS là một file hệ thống được sử dụng bởi hệ điều hành Microsoft DOS và Windows. Nó chứa các thiết lập hệ thống và các biến, cũng như các chức năng được sử dụng để chạy các hệ điều hành. file SYS thường được sử dụng để lưu trữ các driver thiết bị và lõi khác chức năng Windows.

What is a SYS file?

A SYS file is a system file used by Microsoft DOS and Windows operating systems. It contains system settings and variables, as well as functions that are used to run the operating system. SYS files are commonly used to store device drivers and other core Windows functions.

Cách mở .SYS file

Để mở file .SYS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SYS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SYS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SYS do người dùng đóng góp.

  • Parallels Desktop for Mac with Windows installed
  • Microsoft Windows
  • Microsoft Windows
  • ATEasy

Chuyển đổi file .SYS

File .SYS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *