SYS-RESERVED-RW-BITMAP.GROW File

? Cách mở file .SYS-RESERVED-RW-BITMAP.GROW? Những phần mềm mở file .SYS-RESERVED-RW-BITMAP.GROW và sửa file lỗi. Convert N/A SYS-RESERVED-RW-BITMAP.GROW file sang định dạng khác.

.SYS-RESERVED-RW-BITMAP.GROW File Extension

   
File name SYS-RESERVED-RW-BITMAP.GROW File
File Type Pioneer DVD Recorder Dummy File
Nhà phát triển Pioneer
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.3 ★ (4 Bình chọn)

File .SYS-RESERVED-RW-BITMAP.GROW là file gì?

SYS-RESERVED-RW-BITMAP.GROW là Data Files - Pioneer DVD Recorder Dummy File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pioneer.

Một tập tin SYS-RESERVED-RW-BITMAP.GROW là một tập tin dummy tạo ra bởi Pioneer ghi DVD. Nó lưu trữ thông tin Space Bitmap mô tả kích thước phân vùng trên một đĩa DVD-RW, được sử dụng để giảm thời gian trôi qua khi quét cho không gian trống trên một đĩa DVD-RW.

What is a SYS-RESERVED-RW-BITMAP.GROW file?

A SYS-RESERVED-RW-BITMAP.GROW file is a dummy file created by Pioneer DVD Recorder. It stores Space Bitmap information that describes partition size on a DVD-RW disc, which is used to decrease the time elapsed when scanning for free space on a DVD-RW disc.

Cách mở .SYS-RESERVED-RW-BITMAP.GROW file

Để mở file .SYS-RESERVED-RW-BITMAP.GROW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SYS-RESERVED-RW-BITMAP.GROW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SYS-RESERVED-RW-BITMAP.GROW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SYS-RESERVED-RW-BITMAP.GROW do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SYS-RESERVED-RW-BITMAP.GROW

File .SYS-RESERVED-RW-BITMAP.GROW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *