TAC File

? Cách mở file .TAC? Những phần mềm mở file .TAC và sửa file lỗi. Convert Binary TAC file sang định dạng khác.

.TAC File Extension

   
File name TAC File
File Type ActiCalc Data File
Nhà phát triển ActiCalc
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .TAC là file gì?

TAC là Data Files - ActiCalc Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ActiCalc.

Tập tin được tạo ra bởi ActiCalc, một máy tính để bàn cao cấp dành cho Windows 98, 2000, và XP; tiết kiệm băng hình ảnh mà các cửa hàng một lịch sử tính toán; phép lịch sử phải được cập nhật và nhập khẩu vào bảng tính Microsoft Excel.

What is a TAC file?

File created by ActiCalc, an advanced desktop calculator for Windows 98, 2000, and XP; saves a visual tape that stores a history of calculations; allows the history to be updated and imported into Microsoft Excel spreadsheets.

Cách mở .TAC file

Để mở file .TAC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAC do người dùng đóng góp.

  • ActiCalc
  • Citrio
  • Citrio
  • Media Player Classic
  • MissionCommander
  • WinAce Archiver
  • WinAce Archiver

Chuyển đổi file .TAC

File .TAC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *