TAF File

? Cách mở file .TAF? Những phần mềm mở file .TAF và sửa file lỗi. Convert Binary TAF file sang định dạng khác.

.TAF File Extension

   
File name TAF File
File Type ADRIFT Text Adventure File
Nhà phát triển Campbell Wild
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (7 Bình chọn)

File .TAF là file gì?

TAF là Game Files - ADRIFT Text Adventure File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Campbell Wild.

Trò chơi tập tin được tạo ra bởi Adrift Generator, một chương trình dùng để xây dựng trò chơi phiêu lưu dựa trên văn bản; chứa toàn bộ tài sản trò chơi, bao gồm cả văn bản hiển thị, lệnh, và âm nhạc; cửa hàng các phòng, nhân vật, đối tượng, nhiệm vụ, và các sự kiện cho các trò chơi.

What is a TAF file?

Game file created by ADRIFT Generator, a program used to build text-based adventure games; contains all game assets, including the display text, commands, and music; stores the rooms, characters, objects, tasks, and events for the game.

Cách mở .TAF file

Để mở file .TAF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAF do người dùng đóng góp.

  • ADRIFT Generator
  • ADRIFT Runner
  • ADRIFT Runner
  • TruTops GeoViewer
  • Media Player Classic
  • ADRIFT Developer
  • ADRIFT Developer

Chuyển đổi file .TAF

File .TAF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *