TAX2008 File

? Cách mở file .TAX2008? Những phần mềm mở file .TAX2008 và sửa file lỗi. Convert Binary TAX2008 file sang định dạng khác.

.TAX2008 File Extension

   
File name TAX2008 File
File Type TurboTax 2008 Tax Return
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .TAX2008 là file gì?

TAX2008 là Data Files - TurboTax 2008 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tờ khai thuế tạo ra với TurboTax 2008, một chương trình để chuẩn bị các loại thuế liên bang và Nhà nước cho năm tính thuế năm 2008; bao gồm dữ liệu người dùng nhập thông qua giao diện "dễ dàng bước" cũng như các hình thức thuế chính thức, được tự động điền vào bởi chương trình.

What is a TAX2008 file?

Tax return created with TurboTax 2008, a program for preparing Federal and State taxes for the 2008 tax year; includes user data entered through the "Easy-Step" interface as well as official tax forms, which are automatically filled in by the program.

Cách mở .TAX2008 file

Để mở file .TAX2008 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX2008 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX2008

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX2008 do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Deluxe
  • H&R Block Tax Software
  • H&R Block Tax Software

Chuyển đổi file .TAX2008

File .TAX2008 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *