TAX2009 File

? Cách mở file .TAX2009? Những phần mềm mở file .TAX2009 và sửa file lỗi. Convert Binary TAX2009 file sang định dạng khác.

.TAX2009 File Extension

   
File name TAX2009 File
File Type TurboTax 2009 Tax Return
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .TAX2009 là file gì?

TAX2009 là Data Files - TurboTax 2009 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tờ khai thuế tạo ra với TurboTax 2009, một sự chuẩn bị thuế Hoa Kỳ và công cụ nộp; chứa 2009 hình thức thuế và dữ liệu nhập vào bởi người sử dụng; thường thay đổi nội dung sử dụng chế độ "Phỏng vấn" của TurboTax, nhưng cũng có thể được chỉnh sửa bằng cách nhập dữ liệu vào mẫu khai thuế.

What is a TAX2009 file?

Tax return created with TurboTax 2009, a United States tax preparation and filing tool; contains 2009 tax forms and data entered by the user; typically edited using the TurboTax's "Interview" mode, but may also be edited by manually entering data into tax forms.

Cách mở .TAX2009 file

Để mở file .TAX2009 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX2009 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX2009

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX2009 do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TAX2009

File .TAX2009 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *