TAX2010 File

? Cách mở file .TAX2010? Những phần mềm mở file .TAX2010 và sửa file lỗi. Convert Binary TAX2010 file sang định dạng khác.

.TAX2010 File Extension

   
File name TAX2010 File
File Type TurboTax 2010 Tax Return
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .TAX2010 là file gì?

TAX2010 là Data Files - TurboTax 2010 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

Điện tử tài liệu tờ khai thuế được tạo ra bởi TurboTax 2010, một sự chuẩn bị thuế Hoa Kỳ và nộp đơn; chứa 2010 hình thức thuế và dữ liệu nhập vào bởi người sử dụng; có thể được xác nhận và e-file bằng cách sử dụng phần mềm một khi dữ liệu thuế được hoàn tất.

What is a TAX2010 file?

Electronic tax return document created by TurboTax 2010, a United States tax preparation and filing application; contains 2010 tax forms and data entered by the user; can be validated and e-filed using the software once the tax data is complete.

Cách mở .TAX2010 file

Để mở file .TAX2010 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX2010 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX2010

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX2010 do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file .TAX2010

File .TAX2010 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *