TAX2011 File

? Cách mở file .TAX2011? Những phần mềm mở file .TAX2011 và sửa file lỗi. Convert Binary TAX2011 file sang định dạng khác.

.TAX2011 File Extension

   
File name TAX2011 File
File Type TurboTax 2011 Tax Return
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .TAX2011 là file gì?

TAX2011 là Data Files - TurboTax 2011 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tờ khai thuế tạo ra với TurboTax 2011, một chương trình chuẩn bị thuế tại Hoa Kỳ cho năm tính thuế năm 2011; chứa dữ liệu người dùng và các hình thức thuế điền sử dụng TurboTax 2011; có thể nộp đơn điện tử qua e-file hoặc in và gửi khi hoàn thành.

What is a TAX2011 file?

Tax return created with TurboTax 2011, a U.S. tax preparation program for the 2011 tax year; contains user data and tax forms filled out using TurboTax 2011; may be filed electronically via e-file or printed and mailed when completed.

Cách mở .TAX2011 file

Để mở file .TAX2011 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX2011 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX2011

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX2011 do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file .TAX2011

File .TAX2011 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *