TAX2012 File

? Cách mở file .TAX2012? Những phần mềm mở file .TAX2012 và sửa file lỗi. Convert Binary TAX2012 file sang định dạng khác.

.TAX2012 File Extension

   
File name TAX2012 File
File Type TurboTax 2012 Tax Return
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (11 Bình chọn)

File .TAX2012 là file gì?

TAX2012 là Data Files - TurboTax 2012 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tờ khai thuế tạo ra với TurboTax 2012, một chương trình chuẩn bị thuế Hoa Kỳ; chứa các hình thức liên bang và thường thuế tiểu bang, cùng với dữ liệu người dùng nhập thông qua TurboTax; lưu tiến bộ của bạn khi hoàn thành một tờ khai thuế và cho phép bạn tạm dừng và tiếp tục khai thuế của bạn tại một thời điểm sau đó.

What is a TAX2012 file?

Tax return created with TurboTax 2012, a United States tax preparation program; contains federal and often state tax forms, along with user data entered through TurboTax; stores your progress when completing a tax return and allows you to pause and resume your tax return at a later time.

Cách mở .TAX2012 file

Để mở file .TAX2012 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX2012 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX2012

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX2012 do người dùng đóng góp.

  • TurboTax
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file .TAX2012

File .TAX2012 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *