TAX2013 File

? Cách mở file .TAX2013? Những phần mềm mở file .TAX2013 và sửa file lỗi. Convert Binary TAX2013 file sang định dạng khác.

.TAX2013 File Extension

   
File name TAX2013 File
File Type TurboTax 2013 Tax Return
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (8 Bình chọn)

File .TAX2013 là file gì?

TAX2013 là Data Files - TurboTax 2013 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

What is a TAX2013 file?

Tax return saved with TurboTax 2013, a U.S. tax preparation program; contains federal tax forms for the 2013 tax year along with data entered by the user; may also include state tax forms if a specific state version has been downloaded within TurboTax.

Cách mở .TAX2013 file

Để mở file .TAX2013 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX2013 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX2013

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX2013 do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Online
  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TAX2013

File .TAX2013 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *