TAX2013 File

TAX2013 là Data Files - TurboTax 2013 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

.TAX2013 File Extension

   
File name TAX2013 File
File Type TurboTax 2013 Tax Return
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (8 Bình chọn)

File .TAX2013 là file gì?

TAX2013 là Data Files - TurboTax 2013 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

What is a TAX2013 file?

Tax return saved with TurboTax 2013, a U.S. tax preparation program; contains federal tax forms for the 2013 tax year along with data entered by the user; may also include state tax forms if a specific state version has been downloaded within TurboTax.

Phần mềm mở file .TAX2013

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX2013 do filegi.com tổng hợp.

  • Intuit TurboTax Online
  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TAX2013

           

File .TAX2013 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *