TAX2014 File

? Cách mở file .TAX2014? Những phần mềm mở file .TAX2014 và sửa file lỗi. Convert Binary TAX2014 file sang định dạng khác.

.TAX2014 File Extension

   
File name TAX2014 File
File Type TurboTax 2014 Tax Return
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (14 Bình chọn)

File .TAX2014 là file gì?

TAX2014 là Data Files - TurboTax 2014 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tờ khai thuế của Hoa Kỳ tạo ra với phiên bản 2014 của Intuit TurboTax; chứa dữ liệu thuế cho năm tính thuế năm 2014; có thể bao gồm cả hình thức thuế IRS liên bang và các hình thức nhà nước cho một nhà nước cụ thể; thường xuyên nhất được tạo ra trong năm 2015 kể từ khi khai thuế hàng năm được nộp cho các năm trước.

What is a TAX2014 file?

U.S. tax return created with the 2014 version of Intuit TurboTax; contains tax data for the 2014 tax year; may include both federal IRS tax forms and state forms for a specific state; most often created during 2015 since annual tax returns are filed for the previous year.

Cách mở .TAX2014 file

Để mở file .TAX2014 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX2014 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX2014

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX2014 do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Online
  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TAX2014

File .TAX2014 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *