TAX2015 File

? Cách mở file .TAX2015? Những phần mềm mở file .TAX2015 và sửa file lỗi. Convert Binary TAX2015 file sang định dạng khác.

.TAX2015 File Extension

   
File name TAX2015 File
File Type TurboTax 2015 Tax Return
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File .TAX2015 là file gì?

TAX2015 là Data Files - TurboTax 2015 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

Một tập tin TAX2015 là một tờ khai thuế Hoa Kỳ tạo ra với phiên bản 2015 của Intuit TurboTax. Nó chứa các hình thức thuế liên bang IRS và cũng có thể bao gồm các hình thức nhà nước cho một hoặc nhiều quốc gia. Các hình thức bao gồm dữ liệu cá nhân và tài chính nhập cho năm tính thuế năm 2015 và có thể được mã hóa nếu các tập tin được lưu với mật khẩu bảo vệ.

What is a TAX2015 file?

A TAX2015 file is a United States tax return created with the 2015 version of Intuit TurboTax. It contains federal IRS tax forms and may also include state forms for one or more states. The forms include personal and financial data entered for the 2015 tax year and may be encrypted if the file was saved with password protection.

Cách mở .TAX2015 file

Để mở file .TAX2015 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAX2015 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAX2015

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAX2015 do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Online
  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TAX2015

File .TAX2015 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *