THUMBNAILS File

? Cách mở file .THUMBNAILS? Những phần mềm mở file .THUMBNAILS và sửa file lỗi. Convert N/A THUMBNAILS file sang định dạng khác.

.THUMBNAILS File Extension

   
File name THUMBNAILS File
File Type Android Thumbnails Folder
Nhà phát triển Google
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (10 Bình chọn)

File .THUMBNAILS là file gì?

THUMBNAILS là System Files - Android Thumbnails Folder, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Google.

Một thư mục có phần mở rộng .THUMBNAILS là một thư mục ẩn được lưu trữ trong sdcard / DCIM thư mục trên thiết bị Android chọn. Nó chứa một hoặc nhiều file .thumbdata rằng kho lưu trữ thuộc về thumbnail hình ảnh lập chỉ mục của ứng dụng Thư viện để tải hình ảnh nhanh hơn. Hình thu nhỏ các thư mục thường lưu trữ .THUMBDATA3-1967290299 và .THUMBDATA3-1763508120 tập tin.

What is a THUMBNAILS file?

A folder with a .THUMBNAILS extension is a hidden folder stored in the sdcard/DCIM directory on select Android devices. It contains one or more .thumbdata files that store properties about thumbnail images indexed by the Gallery app to load images quicker. THUMBNAILS folders typically store .THUMBDATA3-1967290299 and .THUMBDATA3-1763508120 files.

Cách mở .THUMBNAILS file

Để mở file .THUMBNAILS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .THUMBNAILS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .THUMBNAILS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .THUMBNAILS do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .THUMBNAILS

File .THUMBNAILS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *