THX File

? Cách mở file .THX? Những phần mềm mở file .THX và sửa file lỗi. Convert Binary THX file sang định dạng khác.

.THX File Extension

   
File name THX File
File Type Amiga THX Tracker Music File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .THX là file gì?

THX là Audio Files - Amiga THX Tracker Music File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin âm thanh hoặc bài hát được tạo ra với THX chương trình Tracker trên một hệ thống Amiga; tương tự như một tập tin MIDI, mà còn bao gồm các mẫu âm thanh.

What is a THX file?

Audio file or song created with THX Tracker program on an Amiga system; similar to a MIDI file, but also includes audio samples.

Cách mở .THX file

Để mở file .THX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .THX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .THX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .THX do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .THX

File .THX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *