TIAPP File

? Cách mở file .TIAPP? Những phần mềm mở file .TIAPP và sửa file lỗi. Convert N/A TIAPP file sang định dạng khác.

.TIAPP File Extension

   
File name TIAPP File
File Type TiTanium App
Nhà phát triển TiMedia
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .TIAPP là file gì?

TIAPP là Executable Files - TiTanium App, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TiMedia.

tập tin Một TIAPP là một ứng dụng web cho các trình duyệt web titan. Nó lưu trữ một ứng dụng thực thi và bao gồm HTML, CSS, và JavaScript. file TIAPP cũng có thể được mở ra như các trang web trong các trình duyệt web khác, bao gồm Mozilla Firefox.

What is a TIAPP file?

A TIAPP file is a web application for the TiTanium web browser. It stores an executable app and includes HTML, CSS, and JavaScript. TIAPP files may also be opened as websites in other web browsers, including Mozilla Firefox.

Cách mở .TIAPP file

Để mở file .TIAPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TIAPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TIAPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TIAPP do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .TIAPP

File .TIAPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *