TIB File

? Cách mở file .TIB? Những phần mềm mở file .TIB và sửa file lỗi. Convert N/A TIB file sang định dạng khác.

.TIB File Extension

   
File name TIB File
File Type Acronis True Image File
Nhà phát triển Acronis
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (54 Bình chọn)

File .TIB là file gì?

TIB là Disk Image Files - Acronis True Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Acronis.

ảnh đĩa được tạo ra bởi Acronis True Image; chứa một bản sao chính xác của một đĩa cứng, cho phép hoàn thành ổ đĩa cứng được khôi phục trong trường hợp treo hệ thống; có thể là một sao lưu duy nhất hoặc một trong nhiều backup.

What is a TIB file?

Disk image created by Acronis True Image; contains an exact copy of a hard disk, which allows the complete hard disk to be restored in case of a system crash; may be a single backup or one of many incremental backups.

Cách mở .TIB file

Để mở file .TIB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TIB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TIB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TIB do người dùng đóng góp.

  • VMware vCenter Converter
  • Acronis True Image 2020
  • Acronis True Image 2020
  • Acronis Backup 12.5
  • Acronis True Image Server
  • Acronis TrueImage
  • Acronis TrueImage

Chuyển đổi file .TIB

File .TIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *