TIBKP File

? Cách mở file .TIBKP? Những phần mềm mở file .TIBKP và sửa file lỗi. Convert N/A TIBKP file sang định dạng khác.

.TIBKP File Extension

   
File name TIBKP File
File Type Titanium Backup File
Nhà phát triển Titanium Track
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .TIBKP là file gì?

TIBKP là Backup Files - Titanium Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Titanium Track.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi Titanium Backup, một ứng dụng sử dụng để sao lưu các tập tin trên các thiết bị Android; chứa một bản sao lưu của một ứng dụng với các dữ liệu có liên quan hay chỉ là dữ liệu riêng của mình; lưu trữ cục bộ và có thể được xuất khẩu sang các thiết bị khác.

What is a TIBKP file?

Backup file created by Titanium Backup, an application used to back up files on Android devices; contains a backup of an app with related data or just the data itself; stored locally and can be exported to other devices.

Cách mở .TIBKP file

Để mở file .TIBKP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TIBKP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TIBKP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TIBKP do người dùng đóng góp.

  • Titanium Track Titanium Backup

Chuyển đổi file .TIBKP

File .TIBKP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *