TIC File

? Cách mở file .TIC? Những phần mềm mở file .TIC và sửa file lỗi. Convert Text and Binary TIC file sang định dạng khác.

.TIC File Extension

   
File name TIC File
File Type TIC-80 Game Cartridge File
Nhà phát triển Nesbox
Phân loại Game Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TIC là file gì?

TIC là Game Files - TIC-80 Game Cartridge File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Nesbox.

tập tin Một TIC chứa một trò chơi TIC-80, mà là một 8-bit theo phong cách retro trò chơi có thể chơi với TIC-80 tưởng tượng ảo chơi game console. Nó lưu trữ tài sản cho một trò chơi, trong đó bao gồm biên soạn TIC-80 mã nguồn, sprites, gạch, dữ liệu cờ sprite, hiệu ứng âm thanh, bản đồ và dữ liệu âm thanh đặc trưng trong trò chơi.

What is a TIC file?

A TIC file contains a TIC-80 game, which is an 8-bit retro-style game that can be played with the TIC-80 virtual fantasy gaming console. It stores assets for a game, which includes compiled TIC-80 source code, sprites, tiles, sprite flag data, sound effects, maps, and audio data featured in the game.

Cách mở .TIC file

Để mở file .TIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TIC do người dùng đóng góp.

  • Activstudio3
  • Activprimary3
  • Activprimary3
  • Activstudio
  • CINIPr1
  • ACTIVprimary2
  • ACTIVprimary2

Chuyển đổi file .TIC

File .TIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *