TPS File

? Cách mở file .TPS? Những phần mềm mở file .TPS và sửa file lỗi. Convert N/A TPS file sang định dạng khác.

.TPS File Extension

   
File name TPS File
File Type 1Multi Channel Measurement File
Nhà phát triển TiePie engineering
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (32 Bình chọn)

File .TPS là file gì?

TPS là Data Files - 1Multi Channel Measurement File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TiePie engineering.

Dạng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu được ghi với phần mềm TiePie đa kênh; lưu dữ liệu đăng nhập của chương trình cũng như các thiết lập công cụ cho các công cụ đo lường; từng đo được lưu trữ trong một tập tin riêng biệt.

What is a TPS file?

Format used to store data recorded with TiePie Multi Channel software; saves data logged by the program as well as instrument settings for the measurement tools; each measurement is stored in a separate file.

Cách mở .TPS file

Để mở file .TPS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TPS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TPS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TPS do người dùng đóng góp.

  • K-Lite Codec Pack
  • HiPlayer
  • HiPlayer
  • Tableau
  • Tinn-R Editor
  • BSPlayer
  • BSPlayer

Chuyển đổi file .TPS

File .TPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *