TPX File

? Cách mở file .TPX? Những phần mềm mở file .TPX và sửa file lỗi. Convert Binary TPX file sang định dạng khác.

.TPX File Extension

   
File name TPX File
File Type 1DeLorme Topo Project File
Nhà phát triển DeLorme
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (7 Bình chọn)

File .TPX là file gì?

TPX là GIS Files - 1DeLorme Topo Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi DeLorme.

hồ sơ dự án tạo ra bởi DeLorme Topo Bắc Mỹ, một sản phẩm phần mềm bản đồ; tiết kiệm một bản đồ và có thể bao gồm hình ảnh trên không, điểm đáng chú ý, và thông tin bản đồ khác; có thể được đóng gói vào một tập tin .DMT để chia sẻ với người dùng Topo NA khác.

What is a TPX file?

Project file created by DeLorme Topo North America, a mapping software product; saves a map and may include aerial imagery, points of interest, and other mapping information; can be packaged into a .DMT file for sharing with other Topo NA users.

Cách mở .TPX file

Để mở file .TPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TPX do người dùng đóng góp.

  • PhotoPad Image Editor
  • Ulead Photo Express SE
  • Ulead Photo Express SE
  • Ipe Application
  • Nova Development Photo Explosion
  • Ulead PhotoExpress
  • Ulead PhotoExpress

Chuyển đổi file .TPX

File .TPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *