TPZ File

? Cách mở file .TPZ? Những phần mềm mở file .TPZ và sửa file lỗi. Convert Zip TPZ file sang định dạng khác.

.TPZ File Extension

   
File name TPZ File
File Type 1Godot Engine Export Template Archive
Nhà phát triển Godot
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .TPZ là file gì?

TPZ là Developer Files - 1Godot Engine Export Template Archive, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Godot.

tập tin Một TPZ là một kho lưu trữ Zip nén được sử dụng bởi Godot Engine, một engine mã nguồn trò chơi miễn phí và cởi mở. Nó được sử dụng để phân phối mẫu xuất rằng, một khi được cài đặt trong Godot Engine, cho phép các nhà phát triển để xuất khẩu dự án của họ như là một gói mà có thể chạy trên các nền tảng khác mà không Godot Động cơ được cài đặt.

What is a TPZ file?

A TPZ file is a Zip-compressed archive used by Godot Engine, a free and open source game engine. It is used to distribute export templates that, once installed in Godot Engine, allow developers to export their project as a package that can be run on other platforms without Godot Engine installed.

Cách mở .TPZ file

Để mở file .TPZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TPZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TPZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TPZ do người dùng đóng góp.

  • Godot Engine
  • jZip
  • jZip
  • B1 Free Archiver
  • WoopieZIP
  • UnzipLite
  • UnzipLite

Chuyển đổi file .TPZ

File .TPZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *