TQS File

? Cách mở file .TQS? Những phần mềm mở file .TQS và sửa file lỗi. Convert XML TQS file sang định dạng khác.

.TQS File Extension

   
File name TQS File
File Type Trivia Quiz Shell Program File
Nhà phát triển Bot Production
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .TQS là file gì?

TQS là Data Files - Trivia Quiz Shell Program File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Bot Production.

tập tin Một TQS là một tập tin chương trình được tạo ra bởi cuộc thi trắc nghiệm Shell, một ứng dụng phần mềm miễn phí được sử dụng bởi các giáo viên và học sinh để tạo điều kiện học tập và kiểm tra kiến ​​thức. Nó bao gồm một chương trình học tập được xây dựng bởi một người dùng và được lưu trong định dạng XML. file TQS có thể bao gồm câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi đúng-sai, câu hỏi fill-in-the-trống, trò chơi treo cổ, các menu, hình ảnh nhúng, và âm thanh.

What is a TQS file?

A TQS file is a program file created by Trivia Quiz Shell, a freeware application used by teachers and students to facilitate learning and test knowledge. It contains a learning program built by a user and is saved in XML format. TQS files may include multiple choice questions, true-false questions, fill-in-the-blank questions, hangman games, menus, embedded images, and sounds.

Cách mở .TQS file

Để mở file .TQS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TQS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TQS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TQS do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Bot Production Trivia Quiz Shell
  • Bot Production Trivia Quiz Shell

Chuyển đổi file .TQS

File .TQS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *