TRACE File

? Cách mở file .TRACE? Những phần mềm mở file .TRACE và sửa file lỗi. Convert Binary TRACE file sang định dạng khác.

.TRACE File Extension

   
File name TRACE File
File Type VMware ThinApp Trace Log File
Nhà phát triển VMware
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .TRACE là file gì?

TRACE là Misc Files - VMware ThinApp Trace Log File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi VMware.

Tập tin được tạo ra bởi VMware ThinApp, một chương trình dùng để đựng và chạy các ứng dụng Windows trong một tập tin thực thi duy nhất không có phụ thuộc bổ sung; tiết kiệm một nhật ký của hiệu suất ứng dụng và sai sót; có thể được in một báo cáo văn bản sử dụng VMware ThinApp Log Monitor, một chương trình bao gồm VMware ThinApp.

What is a TRACE file?

File created by VMware ThinApp, a program used for packaging and running Windows applications in a single executable file with no additional dependencies; saves a log of application performance and errors; may be printed to a text report using VMware ThinApp Log Monitor, a program included with VMware ThinApp.

Cách mở .TRACE file

Để mở file .TRACE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TRACE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TRACE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TRACE do người dùng đóng góp.

  • Wireshark
  • Ethereal
  • Ethereal
  • qTrace

Chuyển đổi file .TRACE

File .TRACE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *