TRAK File

? Cách mở file .TRAK? Những phần mềm mở file .TRAK và sửa file lỗi. Convert Binary TRAK file sang định dạng khác.

.TRAK File Extension

   
File name TRAK File
File Type Traktor Content Pack File
Nhà phát triển Native Instruments
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .TRAK là file gì?

TRAK là Audio Files - Traktor Content Pack File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Native Instruments.

Gói tạo ra cho Traktor, một âm thanh DJ Ứng dụng trộn; cửa hàng mẫu và cài đặt cho máy trộn kỹ thuật số mà bao gồm một "bộ remix," hoặc "gói nội dung;" dùng để đựng âm thanh tùy chỉnh DJ cùng nhau để làm hỗn hợp âm thanh khác nhau.

What is a TRAK file?

Package created for Traktor, a DJ audio mixing application; stores samples and settings for the digital mixer that comprise a "remix set," or "content pack;" used for packaging custom DJ sounds together for making different audio mixes.

Cách mở .TRAK file

Để mở file .TRAK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TRAK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TRAK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TRAK do người dùng đóng góp.

  • Native Instruments Traktor
  • Traktor
  • Traktor

Chuyển đổi file .TRAK

File .TRAK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *