TRASHES File

? Cách mở file .TRASHES? Những phần mềm mở file .TRASHES và sửa file lỗi. Convert N/A TRASHES file sang định dạng khác.

.TRASHES File Extension

   
File name TRASHES File
File Type macOS USB Flash Drive Trash Folder
Nhà phát triển Apple
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (6 Bình chọn)

File .TRASHES là file gì?

TRASHES là System Files - macOS USB Flash Drive Trash Folder, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Một thư mục có phần mở rộng .TRASHES là một thư mục được tạo ra bởi hệ điều hành MacOS để lưu trữ các file được đánh dấu để xóa nhưng chưa bị xóa. Nó được tạo ra và được đặt trên một ổ đĩa flash USB đã được kết nối với một hệ điều hành MacOS máy tính chạy. Số lượt xóa tập tin có thể bị xóa để giải phóng không gian trên ổ đĩa flash USB họ đang nằm trên.

What is a TRASHES file?

A folder with a .TRASHES extension is a folder created by macOS to store files that are marked for deletion but have not yet been deleted. It is created and placed on a USB flash drive that has been connected to a computer running macOS. TRASHES files can be deleted to free up space on the USB flash drives they are located on.

Cách mở .TRASHES file

Để mở file .TRASHES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TRASHES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TRASHES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TRASHES do người dùng đóng góp.

  • Microsoft File Explorer
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .TRASHES

File .TRASHES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *