TRX_DLL File

? Cách mở file .TRX_DLL? Những phần mềm mở file .TRX_DLL và sửa file lỗi. Convert N/A TRX_DLL file sang định dạng khác.

.TRX_DLL File Extension

   
File name TRX_DLL File
File Type Windows Startup File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .TRX_DLL là file gì?

TRX_DLL là System Files - Windows Startup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi hệ điều hành Windows mà giúp các file DLL chạy; tải file cần thiết để chạy Microsoft Windows và các chương trình Windows khác; nếu một tập tin TRX_DLL bị hỏng hoặc mất tích, Windows có thể tạo ra một lỗi hoặc không khởi động thành công.

What is a TRX_DLL file?

File used by the Windows operating system that helps run .DLL files; loads files needed to run Microsoft Windows and other Windows programs; if a TRX_DLL file is corrupt or missing, Windows may produce an error or not startup successfully.

Cách mở .TRX_DLL file

Để mở file .TRX_DLL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TRX_DLL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TRX_DLL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TRX_DLL do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .TRX_DLL

File .TRX_DLL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *