TS1 File

? Cách mở file .TS1? Những phần mềm mở file .TS1 và sửa file lỗi. Convert Text TS1 file sang định dạng khác.

.TS1 File Extension

   
File name TS1 File
File Type VirtualBus Texture Description File
Nhà phát triển VirtualBus
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .TS1 là file gì?

TS1 là 3D Image Files - VirtualBus Texture Description File, dưới định dạng Text được phát triển bởi VirtualBus.

Mô tả Xe tập tin được sử dụng bởi VirtualBus, một chiếc xe buýt miễn phí mô phỏng lái xe trò chơi; tiết kiệm tài liệu tham khảo để textures (2D file đồ họa) mà được che phủ trên mô hình xe 3D; cũng được gọi là "da" tập tin mô tả, vì nó cấu hình đồ họa cho cách diện tích bề mặt bên ngoài của xe buýt sẽ được hiển thị.

What is a TS1 file?

Vehicle description file used by VirtualBus, a free bus driving simulation game; saves references to textures (2D graphics files) that are overlaid on the 3D vehicle model; also called a "skin" description file, since it configures the graphics for how the external surface area of the bus is displayed.

Cách mở .TS1 file

Để mở file .TS1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TS1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TS1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TS1 do người dùng đóng góp.

  • DAUM PotPlayer
  • Roxio Popcorn
  • Roxio Popcorn
  • Apple DVD Player
  • Aiseesoft Mac Video Converter Ultimate
  • SMPlayer
  • SMPlayer

Chuyển đổi file .TS1

File .TS1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *