TS4SCRIPT File

TS4SCRIPT là Game Files - The Sims 4 Script Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.TS4SCRIPT File Extension

   
File name TS4SCRIPT File
File Type The Sims 4 Script Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (14 Bình chọn)

File .TS4SCRIPT là file gì?

TS4SCRIPT là Game Files - The Sims 4 Script Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một TS4SCRIPT là một kho lưu trữ được sử dụng bởi The Sims 4, một video game mô phỏng cuộc sống. Nó chứa một kịch bản py, mà thường được sử dụng để thêm hoặc hình ảnh động ghi đè lên, tương tác, và các menu trong game. file TS4SCRIPT thường được sử dụng với các tập tin .PACKAGE.

What is a TS4SCRIPT file?

A TS4SCRIPT file is an archive used by The Sims 4, a life simulation video game. It contains a .PY script, which is typically used to add or overwrite animations, interactions, and menus in the game. TS4SCRIPT files are often used with .PACKAGE files.

Phần mềm mở file .TS4SCRIPT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TS4SCRIPT do filegi.com tổng hợp.

  • Electronic Arts The Sims 4

Chuyển đổi file .TS4SCRIPT

           

File .TS4SCRIPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *