TSC File

? Cách mở file .TSC? Những phần mềm mở file .TSC và sửa file lỗi. Convert N/A TSC file sang định dạng khác.

.TSC File Extension

   
File name TSC File
File Type 1TINA Design File
Nhà phát triển DesignSoft
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (10 Bình chọn)

File .TSC là file gì?

TSC là CAD Files - 1TINA Design File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi DesignSoft.

In thiết kế bảng mạch được tạo ra bởi TINA, một chương trình CAD từ DesignSoft; tiết kiệm một sơ đồ của một mạch điện và bao gồm các thành phần như bóng bán dẫn, điện trở, và các đầu nối; sử dụng để lưu trữ các thiết kế.

What is a TSC file?

Printed circuit board design created by TINA, a CAD program from DesignSoft; saves a schematic of an electrical circuit and includes components such as transistors, resistors, and the connectors; used for storing designs.

Cách mở .TSC file

Để mở file .TSC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TSC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TSC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TSC do người dùng đóng góp.

  • Tina
  • Tina Demo
  • Tina Demo
  • T-Shirt Creator
  • Audio Precision APx500
  • ICAM
  • ICAM

Chuyển đổi file .TSC

File .TSC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *