TSCN File

? Cách mở file .TSCN? Những phần mềm mở file .TSCN và sửa file lỗi. Convert Text TSCN file sang định dạng khác.

.TSCN File Extension

   
File name TSCN File
File Type Godot Engine Text Scene File
Nhà phát triển Godot
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .TSCN là file gì?

TSCN là Developer Files - Godot Engine Text Scene File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Godot.

tập tin Một TSCN chứa một cảnh được tạo ra bởi Godot Engine, một engine mã nguồn trò chơi miễn phí và mở được sử dụng để tạo ra 2D và 3D trò chơi. Nó lưu trữ thông tin chi tiết về một cây cảnh duy nhất bên Godot Engine, có thể bao gồm đường dẫn đến nguồn lực bên ngoài, nội lực, kết nối, và các nút.

What is a TSCN file?

A TSCN file contains a scene created by Godot Engine, a free and open source game engine used to create 2D and 3D games. It stores information that details a single scene tree inside Godot Engine, which may include paths to external resources, internal resources, connections, and nodes.

Cách mở .TSCN file

Để mở file .TSCN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TSCN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TSCN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TSCN do người dùng đóng góp.

  • Godot Engine

Chuyển đổi file .TSCN

File .TSCN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *