TSV File

? Cách mở file .TSV? Những phần mềm mở file .TSV và sửa file lỗi. Convert Text TSV file sang định dạng khác.

.TSV File Extension

   
File name TSV File
File Type 1Tab Separated Values File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (68 Bình chọn)

File .TSV là file gì?

TSV là Data Files - 1Tab Separated Values File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Một TSV lưu trữ một bảng dữ liệu trong đó các cột dữ liệu được tách ra bởi các tab. Nó có thể được nhập khẩu vào hầu hết các chương trình bảng tính, định dạng dữ liệu vào các tế bào. file TSV cũng có thể được xuất khẩu bởi các chương trình bảng tính, cho phép dữ liệu được xem bằng một chương trình xử lý soạn thảo văn bản hoặc từ cơ bản.

What is a TSV file?

A TSV file stores a data table in which columns of data are separated by tabs. It can be imported into most spreadsheet programs, which format the data into cells. TSV files can also be exported by spreadsheet programs, which allows the data to be viewed with a basic text editor or word processing program.

Cách mở .TSV file

Để mở file .TSV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TSV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TSV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TSV do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Excel 2019
  • LibreOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • text editor

Chuyển đổi file .TSV

File .TSV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *