TTARCH File

? Cách mở file .TTARCH? Những phần mềm mở file .TTARCH và sửa file lỗi. Convert Binary TTARCH file sang định dạng khác.

.TTARCH File Extension

   
File name TTARCH File
File Type Telltale Games Archive
Nhà phát triển Telltale Games
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (17 Bình chọn)

File .TTARCH là file gì?

TTARCH là Game Files - Telltale Games Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Telltale Games.

Tập tin được sử dụng bởi trò chơi được phát triển bởi Telltale Games, như The Walking Dead, Sam & Max, và Strong Bad; sử dụng để lưu trữ tài sản trò chơi chẳng hạn như âm thanh và đồ họa; tham chiếu bởi các trò chơi khác nhau để nội dung tải trong gameplay.

What is a TTARCH file?

File used by games developed by Telltale Games, such as The Walking Dead, Sam & Max, and Strong Bad; used for storing game assets such as sounds and graphics; referenced by the various games to load content during gameplay.

Cách mở .TTARCH file

Để mở file .TTARCH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TTARCH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TTARCH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TTARCH do người dùng đóng góp.

  • Quick and Easy Software Telltale Explorer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .TTARCH

File .TTARCH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *