TWBX File

? Cách mở file .TWBX? Những phần mềm mở file .TWBX và sửa file lỗi. Convert Binary TWBX file sang định dạng khác.

.TWBX File Extension

   
File name TWBX File
File Type Tableau Packaged Workbook
Nhà phát triển Tableau Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (14 Bình chọn)

File .TWBX là file gì?

TWBX là Data Files - Tableau Packaged Workbook, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Tableau Software.

tập tin Một TWBX là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi về Tableau Desktop, hình ảnh hóa dữ liệu và phân tích chương trình bảng trắng. Nó chứa các bảng tính .TWB cộng với tất cả dữ liệu bảng tính, bao gồm cả các nguồn dữ liệu bên ngoài. file TWBX được dùng để đựng tất cả dữ liệu vào một tập tin độc lập, có thể được chia sẻ với người khác.

What is a TWBX file?

A TWBX file is a data file created by Tableau Desktop, a whiteboard data visualization and analysis program. It contains the .TWB workbook plus all workbook data, including the external source data. TWBX files are used for packaging all data into a standalone file, which can be shared with others.

Cách mở .TWBX file

Để mở file .TWBX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TWBX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TWBX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TWBX do người dùng đóng góp.

  • Tableau Reader
  • Tableau Desktop
  • Tableau Desktop
  • Tableau Reader
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TWBX

File .TWBX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *