TX_ File

? Cách mở file .TX_? Những phần mềm mở file .TX_ và sửa file lỗi. Convert Binary TX_ file sang định dạng khác.

.TX_ File Extension

   
File name TX_ File
File Type Compressed Text File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (17 Bình chọn)

File .TX_ là file gì?

TX_ là Compressed Files - Compressed Text File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin Một TX_ là một tập tin .TXT nén thường được tạo ra bởi Makecab, một tiện ích Windows được sử dụng để nén file và tạo ra file .CAB. Nó thường được sử dụng để lưu một file TXT để một đĩa CD để nó sử dụng không gian đĩa ít hơn.

What is a TX_ file?

A TX_ file is a compressed .TXT file typically created by Makecab, a Windows utility used for compressing files and generating .CAB files. It is often used for saving a TXT file to a CD so that it uses less disc space.

Cách mở .TX_ file

Để mở file .TX_ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TX_ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TX_

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TX_ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Expand

Chuyển đổi file .TX_

File .TX_ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *