TXA File

? Cách mở file .TXA? Những phần mềm mở file .TXA và sửa file lỗi. Convert N/A TXA file sang định dạng khác.

.TXA File Extension

   
File name TXA File
File Type Midas ViewPoint Text Array List
Nhà phát triển Sentel Advance
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TXA là file gì?

TXA là Data Files - Midas ViewPoint Text Array List, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sentel Advance.

tập tin đầu vào được sử dụng bởi Midas ViewPoint, một sự sáng tạo trình bày đa phương tiện và chương trình kế hoạch; chứa dòng văn bản ASCII có thể được nạp bởi ViewPoint và lưu trữ trong một mảng.

What is a TXA file?

Input file used by Midas ViewPoint, a multimedia presentation creation and scheduling program; contains lines of ASCII text that can be loaded by ViewPoint and stored in an array.

Cách mở .TXA file

Để mở file .TXA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TXA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TXA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TXA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • ToolBox Version FOUR.02f
  • ToolBox Version FOUR.02f

Chuyển đổi file .TXA

File .TXA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *